Ginekološka sestra

  • vms Milica Mrđa

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Glavna sestra Službe zdravstvene zaštite žena

Email: mrdja.milica@dzns.rs

Telefon: 021/4879-770

Rođena sam u Somboru gde sam završila srednju medicinsku školu „Dr Ružica Rip“, potom sam završila VMŠ u Ćupriji. Od juna 2010. godine sam zaposlena u Domu zdravlja „Novi Sad“ u Službi za zdravstvenu zaštitu žena. Od oktobra 2012. godine do danas obavljam poslove glavne sestre službe.