Izabrani lekar

  • dr Milica Krajnović
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Jug Bogdana,

Adresa: Jug Bogdana 2 , Novi Sad,

Funkcija: Šef odeljenja

Email: krajnovic.milica@dzns.rs

Telefon: 021/529-090

Timska sestra:

Rođena je u Odžacima 1977. godine, gde je završila osnovno i srednje obrazovanje. Nakon upisa Medicinskog fakulteta Univeziteta u Novom Sadu, i završetka istog, zaposlila se u Domu zdravlja u Odžacima na mestu lekara u Službi hitne medicinske pomoći. Od 2014. godine radi u Domu zdravlja “Novi Sad” u odeljenju Rumenačka Službe opšte medicine. Član je Lekarske komore Srbije.