Izabrani lekar

  • dr Milijana Bojović
  • doktor medicine

Služba zdravstvene zaštite radnika

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: bojovic.milijana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-449

Timska sestra: Olivera Dororonjski