Izabrani lekar

  • dr Milijana Čelarević
  • doktor medicine

Služba zdravstvene zaštite radnika

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: celarevic.milijana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-447

Timska sestra: Dragoslava Ilić

Medicinski fakultet završila u Novom Sadu. Radila u DZ Ruma u Hitnoj pomoći i u ZS Irig kao lekar opšte medicine Od početka rada član Srpskog lekarskog društva u čijem je predsedništvu bila dva mandata kao i u predsedništvu podružnice DZ Ruma. Trenutno radi u Službi medicine rada u ambulanti „Rafinerija“.