Izabrani pedijatar

  • dr Mirjana Bratić
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Funkcija: Šef odeljenja specijalista

Email: bratic.mirjana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-550 4879-551

Timska sestra: Slavka Marjanović

Rođena sam 1964. godine u Rumi. Na Medicinskom fakulteta Univerziteta u Novom Sadu diplomirala sam 1990. godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila sam 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, a od 1995. godine radim u Domu zdravlja ’’Novi Sad’’ u Službi za zdravstvenu zaštitu dece. Od 2002. godine radim u školskom odeljenju u objektu ’’Jovan Jovanović Zmaj’’. Udata sam i majka dvoje dece.