Izabrani lekar

  • Mr sci.med.dr Mirjana Ivanov
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Šef odeljenja opšte medicine

Email: ivanov.mirjana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-748

Timska sestra: Zorica Marković

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1997. godine, a zvanje magistra medicinskih nauka stekla 2007. godine. Iste godine zavrsila i Specijalizaciju opste medicine. Radila u Domu zdravlja u Bačkoj Palanci, a od 2015. godine radim u Domu zdravlja “Novi Sad”.