Psiholog

  • dipl. Mirjana Nikolić
  • diplomirani psiholog

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: nikolic.mirjana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-426

Završila sam Filozofski fakultet u N.Sadu – odsek Psihologija, na kom sam i specijalizirala zdravstvenu psihologiju. Radim kao spec.zdr.psihologije u Službi za zdravstvenu zaštitu dece DZ NS – Odsek Savetovalište za mlade od 2009.g.,a od 2003.godine sam radila u Službi Medicine rada – Preventiva Doma zdravlja NS. Radila sam u Srednjoj školi u Temerinu kao psiholog, zatim sam 8 godina radila kao direktor i psiholog Centra za socijalni rad opštine Temerin, nakon toga sam radila kao direktor Centra za socijalni rad Grada Novog Sada i odeljenja u Beočinu i Sremskim Karlovcima. Tokom dugogodišnjeg polivalentnog rada, stekla sam značajno radno iskustvo, kako u socijalnoj tako i u zdravstvenoj zaštiti dece i odraslih, koje sam kontinuirano usavršavala u praktičnom radu i učestvujući u brojnim edukacijama i seminarima, kako kod nas tako i u inostranstvu, od kojih ću samo neke izdvojiti:

  • „Napredni nivo obuke iz Racionalno-emocionalno bihejvioralne terapije“ A.Ellis Institut
  • Na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu – Sertifikat iz „Reedukacije psihomotorike i tehnika relaksacije“
  • Društvo psihologa Srbije „Sertifikat iz forenzične psihologije“
  • „Pomirenje i transformacija konflikta“- Gernice centar Spanija „Konflikti – vrste eskalacija i nenasilna komunikacija“ „Regionalni trening u psihosocijalnim veštinama“…

Radila sam kao edukator u socioedukativnom programu „Skola za roditelje“ u organizaciji UNICEF-a, Filoz.fakulteta i Ministarstva zdravlja, kao i „Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja“ „Unapređivanje hranjeništva“ u organizaciji Save the children i brojne druge… Bila edukator na IPA projektu prekogranične saradnje Srbije i Hrvatske „Bolji kvalitet zivota kroz poboljšanje sistema palijativne zaštite “ na temu „Tugovanje“. Tokom humanitarnog rada bila sam koordinator projekta „Prijatelj u kući“ (Malteser) u okviru projekta „Sveobuhvatne pomoči starima“ u Srbiji. Član sam „Tima za prevenciju nasilja nad ženama i decom“ Doma zdravlja „Novi Sad“ i stalni sudski veštak.