Lekar specijalista

  • dr Mirjana Obradović
  • specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Fizikalna medicina

Email: obradovic.mirjana@dzns.rs