Lekar specijalista

  • dr Mirjana Obradović
  • specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Fizikalna medicina

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: obradovic.mirjana@dzns.rs