Izabrani lekar

  • dr Mirjana Petrović
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Novo naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: petrovic.mirjana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-231

Timska sestra: Marija Šulc-Rajšil

Rođena je u Banjaluci. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Radila je u Domu zdravlja “Irig”, a od 2011. godine radi kao izabrani lekar u Domu zdravlja “Novi Sad”. Član je Lekarske komore Srbije.