Izabrani lekar

  • dr Mirjana Puškarević
  • doktor medicine

Medicinski fakultet je završila u Nišu 2000. godine. Radila je u SHMP u Zdravstvenom centru Kruševac, potom kao trupni lekar u garnizonim ambulantama u Tivtu i Kumboru. Nakon preseljenja za Novi Sad bila je zaposlena u Domu zdravlja Inđija. Bila je aktivni član savetovališta za mlade DZ Inđija. Od 2014. godine sam u Domu zdravlja Novi Sad.

Trenutno na specijalizaciji