Izabrani lekar

  • dr Mirjana Puškarević
  • specijalista opšte medicine

Lokacija: Jug Bogdana,

Adresa: Jug Bogdana 2 , Novi Sad,

Funkcija: Šef odeljenja

Email: puskarevic.mirjana@dzns.rs

Telefon: 021/529-090

Timska sestra:

Medicinski fakultet je završila u Nišu 2000. godine. Radila je u SHMP u Zdravstvenom centru Kruševac, potom kao trupni lekar u garnizonim ambulantama u Tivtu i Kumboru. Nakon preseljenja za Novi Sad bila je zaposlena u Domu zdravlja Inđija. Bila je aktivni član savetovališta za mlade DZ Inđija. Od 2014. godine sam u Domu zdravlja Novi Sad.