Izabrani ginekolog

  • dr Mirjana Radojčić
  • specijalista ginekologije i akušerstva

Služba zdravstvene zaštite žena

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: radojcic.mirjana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-577

Timska sestra: Svetlana Komarov

Dr Mirjana Radojčić rođena 1970. godine u Glini – Republika Hrvatska. Osnovnu i srednju matematičko informatičku školu završila u Glini. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala 1990-te godine i diplomirala 1997. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Pripravnički staž obavila u Opštoj bolnici “Južni Banat” u Pančevu, nakon čega nastavlja da radi kao lakar u Službi hitne medicinske pomoći u Pančevu, a potom u Službi hitne medicinske pomoći u Vrbasu – ukupan staž u Hitnoj pomoći 5 godina. Specijalistički staž u trajanju 4 godine obavljala u Opštoj bolnici Vrbas na Odelenju ginekologije i akušerstva i u Kliničkom centru Srbije u Beogradu –  Klinika za ginekologiju i akušerstvo Višegradska.  Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila 12.01.2006. godine u Ginekološko akušerskoj bolnici Narodni Front u Beogradu sa odličnim uspehom. Školu ultrazvuka, kao i školu kolposkopije završila  na Medicinskom fakultetu u Beogradu – Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije. Radila ukupno 6 godina kao ginekolog akušer na Odelenju ginekologije i akušerstva Opšte bolnice u Vrbasu, gde je obavljala posao ginekologa akušera na samom odelenju, te u operacionoj i porođajnoj sali, te kao dežurni lekar na istom odelenju.  Od 1.4.2012. radi kao ginekolog akušer u Službi za zdravstvenu zaštitu žena u Domu zdravlja “Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu, sa ukupno 5220 ugovora. Majka dvoje dece.