Lekar

  • dr Mirjana Špirić
  • doktor medicine

Služba kućnog lečenja i nege

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: spiric.mirjana@dzns.rs

Rođena je 1981. godine u Novom Sadu. Osnovno obrazovanje je stekla u OŠ „Ivan Gundulić“, srednje stručno obrazovanje, smer ginekološko-akušerska sestra, stiče u srednjoj medicinskoj školi „7. April“, takođe u Novom Sadu. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završava 2010. godine. Od 2011 -2014. godine radila u privatnoj Opštoj bolnici „MC“ na odeljenju hirurgije-ginekologije. Od oktobra meseca 2015. godine je zaposlena u Domu zdravlja „Novi Sad“ kao lekar u Službi kućnog lečenja. Udata, majka jednog deteta.