Laboratorijski tehničar

  • viši lab. teh. Mirjana Zelić Bogdanović

Služba laboratorijske dijagnostike

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Glavni tehničar Službe laboratorijske dijagnostike

Email: zelic.mirjana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-827

Rođena 1975. god. u Novom Sadu. Osnovnu školu sam završila u Novom Sadu, kao i srednju medicinsku školu 7. April (1994.g.) – smer laboratorijski tehničar. Radila sam u IKVB od 1996. godine. Od 1997. godine radila sm u Zavodu za transfuziju krvi u Novom Sadu. U Domu zdravlja „Novi Sad“ sam zapolesna od 1999. god. u Službi laboratorijske dijagnostike. Od 2015.g. obavljala sam funkciju kordinatora laboratorije objekta Liman, a na mestu glavnog tehničara Službe laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja, sam od januara 2017. godine.