• Miroslava Beronja

Služba za pravne i ekonomske poslove

Lokacija: Upravna zgrada,

Adresa: Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Šef odseka za odbranu, obezbeđenje i zaštitu na radu

Email: beronja.miroslava@dzns.rs

Telefon: 021/4879-042