Medicinska sestra

  • sms Miroslava Džalić

Služba kućnog lečenja i nege

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Glavni tehničar Službe kućnog lečenja

Email: dzalic.miroslava@dzns.rs

Telefon: 021/4879-821

Rođena sam 1971. godine u Kikindi. Završila srednju medicinsku školu u Sarajevu 1990g. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu odsek zdravstvene Nege 2016.g. Radila u Kliničkom centru Vojvodine na klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju instituta za hirurgiju od 1993.g. do 2006.g. Posle prelazim u Dom Zdravlja Novi Sad u službu Medicine Rada gde sam obavljala poslove koordinatora objekta Liman. 2017.g. prelazim u službu kućnog lečenja i nege na mesto glavne sestre službe.