Izabrani lekar

  • dr Nataša Antolović Milić
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Adice,

Adresa: Смедеревска 16, Нови Сад, Србија,

Funkcija: Šef odeljenja

Email: milic.natasa@dzns.rs

Telefon:

Rođena u Beogradu, završila gimnaziju u Kikindi. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završila oktobra 2011. godine. Nakon stažiranja u Kliničkom centru Vojvodine i Domu zdravlja Novi Sad, radila u struci u Domu zdravlja Titel. Sertifikovana od strane evropskog resuscitacionog saveta u zvanju BLS/AED PROVIDER COURSE No. 381-16-140685-02-01. Od marta 2018. godine zaposlena u Domu zdravlja Novi Sad.