Lekar specijalista

  • dr Nataša Jovanović
  • specijalist neurolog

Neurologija

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: jovanovic.natasa@dzns.rs

Telefon: 021/4879-842