Lekar specijalista

  • dr Nataša Jovanović
  • specijalist neurolog

Lokacija: Novo Naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: jovanovic.natasa@dzns.rs

Telefon: 021/4879-279

Biografija