Lekar

  • dr Neda Filipović
  • doktor medicine

Služba kućnog lečenja i nege

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: filipovic.neda@dzns.rs

Rođena sam 1983 god. u Novom Sadu. Srednju medicinsku školu sam završila u Novom Sadu, kao i Medicinski fakultet 2009. godine, sa prosečnom ocenom 8.4. Radila sam u Domu zdravlja u Bečeju, Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Novom Sadu, kao i u Domu zdravlja u Beočinu. Član sam lekarske komore Vojvodine i Srpskog lekarskog društva.