Izabrani lekar

  • dr Nela Vejnović
  • specijalista medicine rada

Služba zdravstvene zaštite radnika

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: vejnovic.nela@dzns.rs

Telefon: 021/4879-802

Timska sestra: Marina Aleksić

Rođena 1979.  godine u Subotici. Nakon završene prirodno – matematičke gimnazije, osnovne studije medicine i specijalizaciju iz medicine rada završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Po završetku studija medicine je radila kao saradnik u farmaceutskoj kući ,,Goodwillpharma“ i ,,Pfizer“.  Od 2007.  godine je bila zaposlena u DZ ,,Subotica“ kao lekar opšte medicine, a potom kao specijalista medicine rada od 2016. godine. U DZ  ,,Novi Sad“  je zaposlena od februara 2020 te godine, gde radi kao šef dispanzera medicine rada. Aktivno je uključena u implementaciju kliničkih puteva u DZ ,,Novi Sad“.

Član je lekarske komore.  Aktivan je učesnik u programima kontinuirane medicinske edukacije. Autor je rada prezentovanog na domaćem kongresu medicine rada 2013. godine. Član je komisije za unutrašnju kontrolu kvaliteta stručnog rada službe medicine rada DZ ,,Novi Sad“.

Trenutno obavlja poslove izabranog lekara, koordinatora za akreditaciju i koordinatora tima protiv nasilja nad ženama. Za vreme kovid infekcije bila je aktivan član za borbu protiv kovid infekcije na Sajmu i u respiratornom centru. Govori mađarski, engleski i nemački jezik. Udata je, majka Nikole.