Lekar specijalista

  • dr Nemanja Mirnić
  • specijalista medicine sporta

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Šef odeljenja

Email: mirnic.nemanja@dzns.rs

Telefon: 021/4879-866

Rođen u Vukovaru, R Hrvatska 1976. godine. Gimnaziju „Isidora Sekulić“ u Novom Sadu završio 1994., a na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu diplomirao 2002. godine. Neposredno po diplomiranju započinje sa volonterskim radom na Odeljenju sportske medicine Doma zdravlja „Novi Sad“. Radio u Službi opšte medicine u novosadskom naselju Klisa. Specijalizaciju iz oblasti medicine sporta završava 2012. godine na Katedri za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Od samih profesionalnih početaka je uključen u rad sportskih organizacija. 10 godina je bio član Zdravstvene komisije Omladinske škole Fudbalskog kluba „Vojvodina“ Novi Sad. Učestvovao u akcijama Fudbalskog saveza Vojvodine, vezano za mlađe uzrasne kategorije, kao i u akcijama Rvačkog saveza Srbije. Član Lekarske komore Srbije i Srpskog lekarskog društva. Član Predsedništva i Sekretar Sekcije sportske medicine Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva. Oženjen, otac dva dečaka.