Izabrani pedijatar

  • dr Nevena Radaković
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: radakovic.nevena@dzns.rs

Telefon: 021/4879-550, 021/4879-551

Timska sestra: Dragana Smiljanić

Rođena sam 1970. godine. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1996. godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila sam 2007. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od 1996. godine radim u Domu zdravlja ’’Novi Sad’’, prvo u Službi opšte medicine, a od 1998. godine u Službi za zdravstvenu zaštitu dece. Od 2007. godine radim na školskom odeljenju u objektu ’’Jovan Jovanović Zmaj’’. Udata sam i majka dvoje dece.