Lekar specijalista

  • dr Nevena Terzić Malenčić
  • specijalista psihijatar

Psihijatrija

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: terzic.nevena@dzns.rs

Telefon: 021/4879-844

Rođena sam 1972. godine u Valjevu, gde sam završila srednju Medicinsku školu. Medicinski fakultet u Novom Sadu sam završila 1999.godine. Specijalizirala sam psihijatriju na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Pohadjala sam edukaciju psihodinamske psihoterapije na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Radila sam kao klinički lekar u Bolnici u Valjevu, na internom odeljenju od 1999-2000. godine. Specijalizaciju psihijatrije sam završila 2005. godine u Kliničkom centru Srbije. Radila sam kao psihijatar u Bolnici Valjevo od 2005.-2010. godine. Od 2010. godine radim kao psihijatar u Domu zdravlja „Novi Sad“.