Lekar specijalista

  • dr Nikola Nedeljković
  • specijalista radiolog

Radiologija

Email: nedeljkovic.nikola@dzns.rs

Rođen je 1977. godine u Novom Sadu. Završio je Srednju medicinsku školu “ 7. april” i Medicinski fakultet u Novom Sadu. Radio je u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć „Novi Sad“. Od 2014. radi na poslovima izabranog lekara u odeljenju Liman Službe opšte medicine Doma zdravlja “Novi Sad”. Član je Lekarske komore Srbije.