Izabrani lekar

  • dr Ninoslav Vitošević
  • doktor medicine

Služba zdravstvene zaštite dece

Rođen sam 1982. godine u Prizrenu. Osnovnu školu završio sam u Orahovcu, srednju medicinsku školu u Kruševcu-smer farmaceutski tehničar, Medicinski fakultet u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 8,22. Radio sam u Kliničkom centru Vojvodine od 2012. godine, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju i Urgentnom centru KCV, Odeljenje anestezije i reanimacije, gde sam obavljao poslove kliničkog lekara na odeljenju i operacionoj sali (gde sam ovladao veštinama davanja opšte i spinalne anestezije), zatim, radio kao dežurni lekar u trijažnoj i toksikološkoj ambulanti i Odeljenju intezivne terapije Urgentnog centra.

Trenutno na specijalizaciji