Lekar specijalista

  • dr Olgica Jukić Neatnica
  • specijalista interne medicine subspecijalista ishrane

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Načelnik Službe za specijalističko-konsultativnu delatnost

Email: neatnica.olgica@dzns.rs

Telefon: 021/4879-846

Biografija

Rođena sam 1965. godine u Rumi. U Novom Sadu sam završila Medicinski fakultet 1990.godine. U Domu zdravlja u Rumi radila sam od 1990.godine, na poslovima lekara opšte prakse. U aprilu 1995.godine dobila sam specijalizaciju iz interne medicine, koju sam završila u aprilu 1999. godine i nastavila da radim kao internista u Domu zdravlja u Rumi. Od februara 2003.godine radim u Domu zdravlja Novi Sad, najpre kao internista, a od januara 2005.godine sam i načelnik Službe za specijalističko konsultativnu delatnost. Završila sam subspecijalizaciju iz ishrane zdravih I bolesnih ljudi na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2013.g. Udata sam I majka jednog deteta.