Lekar

  • dr Petar Durutović
  • doktor medicine

Završio medicinski fakultet u Novom Sadu. Zaposlen u Domu zdravlja „Novi Sad“ od 2013. godine u Službi za zdravstvenu zaštitu radnika. U Službi kućnog lečenja zaposlen od 2015. godine.

Trenutno na specijalizaciji