Izabrani lekar

  • dr Radmila Dimić-Adamović
  • doktor medicine

Služba zdravstvene zaštite radnika

Lokacija: SUP,

Adresa: Bulevar kralja Petra I 11, Novi Sad, Serbia,

Email: dimic.radmila@dzns.rs

Telefon: 021/488-4190

Timska sestra: Slađana Janković

Rođena sam 1965.godine u Hrvatskoj. Medicinski fakultet završila u Novom Sadu. 17.05. 1993.godine zasnivam radni odnos u Domu zdravlja Novi Sad na određeno vreme da bih od 1. decembra 1993. godine bila primljena na neodređeno u Domu zdravlja Novi Sad – medicina rada. Gde radim i sada kao lekar opšte prakse u ambulanti SUP-a.