Lekar specijalista

  • dr Radmila Dukić Simović
  • specijalista interne medicine

Interna medicina

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: simovic.radmila@dzns.rs

Telefon: 021/4879-439, 021/4879-432

Timska sestra: Aleksandra Dragić

Rođena sam 1961. godine u Sarajevu. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1985. godine, a specijalizaciju iz interne medicine završila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1998. godine. Od 1999. godine radim u Odeljenju interne medicine Doma zdravlja „Novi Sad“.