Lekar specijalista

  • dr Radmila Unković
  • specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Fizikalna medicina

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: unkovic.radmila@dzns.rs

Telefon: 021/4879-731