Lekar specijalista

  • dr Radmila Unković
  • specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Lokacija: Novo Naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: unkovic.radmila@dzns.rs

Telefon: 021/4879-

Biografija