Izabrani lekar

  • dr Romana Marković
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: markovic.romana@dzns.rs