Lekar

  • dr Rosana Milić
  • specijalista opšte medicine

Služba kućnog lečenja i nege

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: milic.rosana@dzns.rs

Rođena je 1969.godine u Kruševcu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1999.godine.Od 2003.godine radi kao lekar opšte prakse u Domu zdravlja „Novi Sad“. Specijalizaciju iz opšte medicine završila 2013.godine. U Službi kućnog lečenja radi od 2015. godine. Član je sekcije opšte medicine SLD.