Izabrani lekar

  • Prim.dr Sandra Bošnjak Stojiljković
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Sremska Kamenica,

Adresa: Vojvode Putnika 5, Sremska Kamenica,

Email: bosnjak.sandra@dzns.rs

Telefon: 021/461-190

Timska sestra: Branka Višnjić

Rođena sam u Osijeku, Republika Hrvatska 1971. godine. Osnovne studije medicine sa stučnim nazivom – doktor medicine, završila sam na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, 2000. godine. Specijalističke studije sa stručnim nazivom – specijalista opšte medicine, završila sam na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, 2008. godine. Strukovna titula – primarijus, dodeljena mi je od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a na onovu mišljenja Predsedništva Srpskog lekarskog društva, 31.03.2016. godine. Zaposlena sam u Domu zdravlja «Novi Sad», dispanzer Sremska Kamenica – od 27. 05. 2002. i trenutno radim u dispanzeru Sr.Kamenica i obavljam poslove specijaliste opšte medicine. Radila sam i u dispanzeru Sremski Karlovci, Bukovac i Petrovaradin. Član sam Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, kao i Lekarske komore Srbije. U znak priznanja za rad i zasluge u unapređenju zdravstvene službe dobila sam zahvalnicu Sekcije opšte medicine Srpskog lekarskog društva.

Završila sam veći broj kurseva i seminara, od kojih bi izdvojila, Leonardo euract kursu za mentore u opštoj medicini i trenutno sam mentor studentima iz oblasti opšte medicine, kao i doktorima opšte medicina na specijalizaciji iz opšte medicine. Učestvovala sam i na velikom broju kongresa sa međunarodnim učešćem, u zemlji i inostranstvu, aktivno, pretstavljajući svoje radove. Aktivno učestvujem i u programima kontinuirane medicinske edukacije.