Izabrani lekar

  • dr Sandra Čuturilo
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Jug Bogdana,

Adresa: Jug Bogdana 2 , Novi Sad,

Email: cuturilo.sandra@dzns.rs

Telefon: 021/529-090

Timska sestra: Bojana Miljuš

Rođena sam u Novom Sadu 1964. godine. Medicinski fakultet u Novom Sadu sam završila 1993. godine. Prvi stalni radni odnos zasnivam u Vojnomedicinskom centru – Petrovaradin na mestu lekara opšte prakse u Garnizonskoj ambulanti, a u Domu zdravlja „Novi Sad“ sam od februara 2004. godine. Radila sam na mestu lekara opšte prakse u ambulanti Kać, Klisa, Futog, Novo Naselje, Liman IV, i sada u “Jug Bogdana“. Živim u Novom Sadu, udata sam i majka sam troje dece.