Izabrani lekar

  • dr Sandra Grubišić
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Veternik,

Adresa: Kralja Aleksandra 67, Veternik,

Email: grubisic.sandra@dzns.rs

Telefon: 021/821-027

Timska sestra: Jelena Strika

Rođena je Novom Sadu, gde je završila Srednju medicinsku školu „7. april“ kao i Medicinski fakultet. Nakon završenih studija medicine zaposlila se u Domu zdravlja „Novi Sad“ gde je radila kao lekar u Službi opšte medicine i Službi kućnog lečenja. Od 2012. godine radi u odeljenju Bukovac, gde obavlja i poslove šefa odeljenja. U sklopu kontinuirane medicinske edukacije pohađala je mnogobrojne domaće i strane kurseve i sipozijume. Član je Lekarske komore i Društva lekara Vojodine – Srpskog lekarskog društva.