Izabrani lekar

  • dr Sanja Bogojević
  • doktor medicine

Rođena 1985. godine u Novom Sadu. 2012. godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Od 2013. do 2016. godine radila je u Domu zdravlja „Irig“ u Irigu, od 2016.-2017. godine radila je u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Termal“ Vrdnik. Od jula 2017. godine zaposlena je u Domu zdravlja „Novi Sad“. Radi na radnom mestu doktora medicine. Član je Društva Lekara Vojvodine Srpskog Lekarskog Društva i Lekarske komore Srbije.

Trenutno na specijalizaciji