Izabrani lekar

  • dr Sanja Ilkić
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Novi Ledinci, Stari Ledinci,

Adresa: Zmaj Jovina 12, Ledinci, Stari Ledinci, Vojvodina,

Email: ilkic.sanja@dzns.rs

Telefon: 021/2986-025, 021/2986-771

Timska sestra: Mirela Grmuša Kovačević

Rođena sam 1977. godine u Novom Sadu., gde sam i diplomirala na Medicinskom fakultetu. Do 2018.godine sam bila zaposlena u privatnoj ordinaciji za plućne bolesti u Novom Sadu. Od juna 2018.godine sam zaposlena u Domu zdravlja “ Novi Sad”, u Službi opšte medicine. Član sam Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore Srbije.