Izabrani lekar

  • dr Saša Deležan
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Novo naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: delezan.sasa@dzns.rs