Izabrani lekar

  • dr Simonida Nikić
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Novo naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: nikic.simonida@dzns.rs

Telefon: 021/4879-243

Timska sestra: Saveta Ilić

Rođena 1965. godine. Završila sam Medicinski fakultet 30.01.1990.g. u Banja Luci, a spec.opšte medicine 2002. godine u Novom Sadu. Trenutno radim u ambulanti na Novom naselju. Posedujem sertifikat iz kursa “Leonardo“ i seminar sa Kopaonika.