Lekar specijalista

  • dr Slađana Stojilović
  • specijalista interne medicine

Interna medicina

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Lekar specijalista

Email: stojilovic.sladjana@dzns.rs