Izabrani lekar

  • dr Slavica Mladenović
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Veternik,

Adresa: Kralja Aleksandra 67, Veternik,

Email: mladenovic.slavica@dzns.rs

Telefon: 021/821-027

Timska sestra: Ivana Lončar

Rođena 1989. godine u Valjevu. Završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 2014.godine. Od 2015. radi u Domu zdravlja Novi Sad.