Lekar

  • dr Slobodanka Stanojević
  • doktor medicine

Rođena sam u Novom Sadu, gde sam završila gimnaziju, a zatim i diplomirala na Medicinskom fakultetu 2007. godine. Kao lekar, radni odnos sam započela na Institutu za onkologiju Vojvodine, na klinici za radiološku terapiju. Potom sam radila u Opštoj bolnici ,,Đorđe Jovanović“ u Zrenjaninu , na odeljenju interne medicine, odsek endokrinologije, a povremeno i na odseku hemodijalize i nefrologije kao i u prijemnoj ambulanti Urgentnog centra Opšte bolnice Zrenjanin. U nekoliko navrata sam volontirala, a dugi niz godina radila i kao freelance article writer, content editor i freelancer translator za engleski jezik. Od 2015. godine sam zaposlena kao lekar u službi kućnog lečenja Doma zdravlja ,,Novi Sad“.

Trenutno na specijalizaciji