Izabrani lekar

  • dr Snežana Jankov
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: jankov.snezana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-743

Timska sestra: Slađana Bugarski

Rođena sam 1959. godine u Novom Sadu. Medicinski fakultet u Novom Sadu sam završila 1985. godine. Radila sam u Elemiru, a zatim završila specijalizaciju 1998. godine. Nakon toga sam bila šef jedne od zdravstvenih stanica u Zrenjaninu, a ubrzo 1999. godine i primljena u Dom zdravlja Novi Sad i bila šef dispanzera u Šangaju. Tu sam radila do 2001. godine kada sam raspoređena u dispanzer Liman gde i sad radim.