Lekar specijalista

  • dr Snežana Pavlić
  • specijalista oftalmolog

Oftalmologija

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: pavlic.snezana@dzns.rs

Telefon:

Timska sestra:

Rođena sam u Novom Sadu 1963. godine. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila sam 1989. godine, a volontersku specijalizaciju na Klinici za Očne bolesti u Novom Sadu 1995. godine. Bila sam zaposlena u Domu zdravlja “Novi Sad” od 1995-2002. godine. Od 2002-2017. godine sam radila u privatnoj oftalmološkoj ordinaciji, a od 2017. godine sam opet u Domu zdravlja “Novi Sad”.