• Sonja Ćatović

Služba za pravne i ekonomske poslove

Lokacija: Upravna zgrada,

Adresa: Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Šef odeljenja javnih nabavki i kontrolinga

Email: catovic.sonja@dzns.rs

Telefon: 021/4879-030