Izabrani pedijatar

  • dr Svetlana Čegar
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: cegar.svetlana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-550

Timska sestra: Jelena Lacković

Rođena sam u Novom Sadu. Detinjstvo sam provela u Titelu, gde sam završila osnovnu školu. Srednju medicinsku školu „7.april“ sam završila 1988. godine. u Novom Sadu. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1995. godine. Zaposlila sam se u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine 1997. godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije sam položila 2000. godine. Subspecijalistički ispit iz pulmologije sam položila 2006. godine. Radila sam kao lekar u službi za plućne bolesti, šef Kabineta za respiratornu patofiziologiju i kao načelnik Odeljenja za hronične plućne bolesti u IZZDIO Vojvodine. Od 2017. godine radim u Domu zdravlja Novi Sad u Službi za zdravstvenu zaštitu dece.