Izabrani lekar

  • dr Svetlana Jovanović
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Kać,

Adresa: Kralja Petra 8, Kać,

Funkcija: Šef odeljenja opšte medicine

Email: jovanovic.svetlana@dzns.rs

Telefon: 021/6211-542

Timska sestra: Radmila Topić

Rođena 1965. godine u Novom Sadu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1993. godine. Radila u Domu zdtavlja “Predrag Hadnađev“ u Bečeju u hitnoj službi i u Domu zdravlja “Novi Sad“ u Službi opšte medicine, gde je i danas. Specijalistički ispit iz opšte medicine položila 24.05.2008. godine.