Lekar

  • dr Svetlana Kašiković Tomić
  • doktor medicine

Služba kućnog lečenja i nege

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: kasikovic.svetlana@dzns.rs

Rođena je 1963. godine u Gajdobri. Završila Medicinski fakultet u Novom Sadu.Od 1994god. zaposlena u Domu zdravlja ,,Novi Sad“. Radila u Službi opšte medicine, a u Službi kućnog lečenja je od njenog formiranja 2008. godine. Majka dvoje dece.