Izabrani lekar

  • dr Svetlana Katanović
  • doktor medicine

Služba zdravstvene zaštite radnika

Email: katanovic.svetlana@dzns.rs

Rođena sam 1977. godine u Sremskoj Mitrovici. Završila sam Medicinski fakultet 2006. godine u Novom Sadu. Od 2006. do 2010. godine sam radila u Službi Opšte medicine, u Domu zdravlja u Vrbasu. Od 2010-2011. godine sam radila kao klinički lekar na Institutu za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica na Klinici za kardiologiju. U periodu od 2011. do 2015. godine radila u Službi Hitne medicinske pomoći. Od jula 2015. godine prelazim u Službu za zdravstvenu zaštitu radnika Doma Zdravlja „Novi Sad“, gde i danas radim, ambulanta na Limanu. Član sam Lekarske Komore Srbije.

Trenutno na specijalizaciji