• dr Svetlana Kravarski Petrović
  • doktor medicine

Služba kućnog lečenja i nege

Lokacija: Vršačka,

Adresa: Jovana Popovića 24, Novi Sad 21124, Serbia,

Email: kravarski.svetlana@dzns.rs