Izabrani lekar

  • dr Svetlana Rastović
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Čenej,

Adresa: 287 Vuka Karadžića, 21233, Čenej, Južno-bački okrug, Србија,

Funkcija: Šef odeljenja opšte medicine

Email: rastovic.svetlana@dzns.rs

Telefon: 021/714-009

Timska sestra: Jasmina Gaćeša

Rođena 1964. godine u Mariboru. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 31.01.1991. godine. Specijalistički ispit položila 24.10.2000. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od 22.07.1993. godine do 31.10.2005. godine radila pri Domu zdravlja „Sombor“, a od 01.11.2005. godine radim u Domu zdravlja „Novi Sad“. Od 01.03.2006. godine radim u Dispanzeru Begeč, gde sam šef dispanzera i upravnik objekta.